Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gowarczów
GMINA GOWARCZÓW
    Status prawny 
    Informacje o gminie 
    Wójt 
    Rada Gminy 
    Urząd Gminy 
    Komórki Organizacyjne 
    prawo lokalne 
    Budżet i finanse 
    Majątek gminy 
    Ewidencje i archiwa 
    Fundusze Unii Europejskiej 
    Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki Pomocnicze 
    Spółki Prawa Handlowego 
    Oferty Inwestcyjne 
    Oświadczenia Majątkowe 
    Informacje nie udostępnione 
    Ogłoszenia 
    Przetargi 2015 
    Zamówienia do 30000 EUR 
    Przewodnik dla interesanta 
    Obwieszczenia 
    Formularze 
    Komunikaty 
    Kontrole w urzędzie 
    Kontrola zarządcza 
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 
    Rejestr spraw 
    Rejestr instytucji kultury 
    Wybory ławników 2011 
    Wybory do Parlamentu 2011 
    Wybory prezydenta RP 2010 
    Wybory Samorządowe 2010 
    Wybory Samorządowe 2012 - uzupełniające 
    Wybory Samorządowe 2013 - uzupełniające 
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
    Wybory Samorządowe 2014 
    Wybory Prezydenta RP 2015 
    Wybory Sołtysów 2015 
    Wybory ławników 2015 
    Izby Rolnicze 2015 
    Referendum 2015 
    Wybory do Sejmu i Senatu 2015 
    Spis Rolny 2010 
    Spis Ludności i Mieszkań 2011 
    Odpady komunalne 
    Nabór na wolne stanowisko 
    Przydatne informacje 
    Ankieta-INTERNET 
    Stowarzyszenia 
    Ostrzeżenia meteorologiczne 
    test 
    Sprawozdania 
    Aktualności 
    Archiwum 
    Interpelacje i zapytania 
    Program Usuwania Azbestu 
    Do pobrania 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi 2015: 126301
strona główna: 132838
    strona główna / przetargi 2015 
   Przetargi 2015
 
  
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 10/12/2010
  Opis: Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu: "Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu oraz podaniu 3 posiłków dziennie dla 87 dzieci w wieku 3-5 lat do 3 punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Gowarczów".
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104921 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

2 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2010r. Środa , 10/11/2010
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu oraz podaniu 3 posiłków dziennie dla 87 dzieci w wieku 3-5 lat do 3 punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Gowarczów". Numer ogłoszenia: 318-731 - 2010. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji. Dokumenty: "UMOWA_projekt" oraz "zalaczniki-od_3-5" zamieszczone są w dwóch wersjach: PDF (*.pdf) oraz MSWord (*.doc)
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 578502 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 10/11/2010
  Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu: "Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie pn. Edukacja przedszkolna najważniejszym etapem w karierze szkolnej dziecka realizowanym przez Gminę Gowarczów w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: image/gif
  Rozmiar: 151745 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

4 Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości Poniedziałek, 25/10/2010
  Opis: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202196 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

5 Ogloszenie o zamówieniu z dnia 15.10.2010r. (Asystent) Piątek , 15/10/2010
  Opis: Ogloszenie o zamówieniu: "Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie pn. Edukacja przedszkolna najważniejszym etapem w karierze szkolnej dziecka realizowanym przez Gminę Gowarczów w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Numer ogłoszenia: 290217-2010. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 548019 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 15/10/2010
  Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zamówienia: "Świadczenie usługi restauracyjnej-cateringu polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu jednego posiłku dziennie dla 220 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Gowarczów. Numer ogłoszenia: 269683 - 2010".
  Autor: Barbara Kucharska
  Typ: image/gif
  Rozmiar: 170779 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty części I Wtorek , 05/10/2010
  Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty części I.
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu: część I - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw przy szkołach podstawowych w Gowarczowie i Kamiennej Woli, Gimnazjum w Gowarczowie oraz przy świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie Gminy Gowarczów, część II - Dostawa wraz z montażem ogrodzeń przy świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie Gminy Gowarczów, część III - Dostawa urządzeń i materiałów przy świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie Gminy Gowarczów
Numer ogłoszenia: 246909 - 2010.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: image/gif
  Rozmiar: 172127 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

8 Ogloszenie o zamówieniu z dnia 2010.09.30 (catering) Czwartek , 30/09/2010
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi restauracyjnej-cateringu polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu jednego posiłku dziennie dla 220 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Gowarczów. Numer ogłoszenia: 269683 - 2010. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji. Dokumenty: "projekt UMOWA.-catering" oraz "załaczniki-od 3-5" zamieszczone są w dwóch wersjach: PDF (*.pdf) oraz MSWord (*.doc)
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1066418 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 17/09/2010
  Opis: Dotyczy ogłoszenia: "Prowadzenie zajęc z j. angielskiego, j. niemieckiego ; matematyki ; konsultacji logopedycznych; zajęć z psychologiem na potrzeby projektów pn. Moja szkoła - moja szansa i Edukacja przedszkolna najważniejszym etapem w karierze szkolnej dziecka.".
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 317694 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

10 Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.09.2010 r. Czwartek , 09/09/2010
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu: część I - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw przy szkołach podstawowych w Gowarczowie i Kamiennej Woli, Gimnazjum w Gowarczowie oraz przy świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie Gminy Gowarczów, część II - Dostawa wraz z montażem ogrodzeń przy świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie Gminy Gowarczów, część III - Dostawa urządzeń i materiałów przy świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie Gminy Gowarczów
Numer ogłoszenia: 246909 - 2010. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji. Dokumenty zamieszczone są w dwóch wersjach: PDF (*.pdf) oraz MSWord (*.doc)
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1294488 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

11 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2010.09.06 Poniedziałek, 06/09/2010
  Opis: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęc z j. angielskiego, j. niemieckiego ; matematyki ; konsultacji logopedycznych; zajęć z psychologiem na potrzeby projektów pn. Moja szkoła - moja szansa i Edukacja przedszkolna najważniejszym etapem w karierze szkolnej dziecka. Numer ogłoszenia: 242649 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010 r. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3081729 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

12 Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości Poniedziałek, 23/08/2010
  Opis: Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 440708 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

13 Pełnienie funkcji asystenta koordynatora - wybór oferty Piątek , 13/08/2010
  Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zamówienia publicznego: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie pod nazwą: "Moja szkoła-moja szansa" realizowanym przez Gminę Gowarczów w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114822 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czwartek , 12/08/2010
  Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odśnieżanie dróg gminnych sprzętem mechanicznym Wykonawcy przystosowanym do tego rodzaju świadczenia usługi oraz zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu mieszanki piasku z solą którą dostarczy Wykonawca w okresie zimy 2010/2011."
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161149 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

15 Ogłoszenie o zamówieniu: pełnienie funkcji asystenta koordynatora Poniedziałek, 02/08/2010
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie pod nazwą: "Moja szkoła-moja szansa" realizowanym przez Gminę Gowarczów w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 441552 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

16 Odśnieżanie dróg - zima 2010/2011 Poniedziałek, 02/08/2010
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu: Odśnieżanie dróg gminnych sprzętem mechanicznym Wykonawcy przystosowanym do tego rodzaju świadczenia usługi oraz zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu mieszanki piasku z solą którą dostarczy Wykonawca w okresie zimy 2010/2011. Nr ogłoszenia: 206877-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010r.. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 456590 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Poniedziałek, 02/08/2010
  Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odśnieżanie dróg gminnych sprzętem mechanicznym Wykonawcy przystosowanym do tego rodzaju świadczenia usługi oraz zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu mieszanki piasku z solą którą dostarczy Wykonawca w okresie zimy 2010/2011."
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98584 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

18 Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2010/2011 - wybór oferty Piątek , 23/07/2010
  Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy przetargu: "Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych w Gowarczowie i Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie ” w okresie roku szkolnego 2010/2011.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 210778 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

19 Odśnieżanie dróg - zima 2010/2011 Środa , 21/07/2010
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu: Odśnieżanie dróg gminnych sprzętem mechanicznym Wykonawcy przystosowanym do tego rodzaju świadczenia usługi oraz zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu mieszanki piasku z solą którą dostarczy Wykonawca w okresie zimy 2010/2011. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 454730 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

20 Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2010-2011 - modyfikacja Piątek , 09/07/2010
  Opis: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych w Gowarczowie i Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie w okresie roku szkolnego 2010/2011 - modyfikacja treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43443 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

21 Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2010-2011 Środa , 07/07/2010
  Opis: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych w Gowarczowie i Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie ” w okresie roku szkolnego 2010/2011. Plik w formacie *.zip należy zapisać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji.

  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1003491 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

22 Przebudowa ulic: Działkowej, Armii Krajowej .... - wybór oferty Środa , 21/04/2010
  Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia: „Przebudowa ulic: Działkowej, Armii Krajowej, Południowej, St. Żuka, Armii Ludowej z wykonaniem chodników oraz budową zatoki przystankowej i oświetlenia w ul. Stanisława Żuka” w Gowarczowie.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164933 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

23 Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane)-przebudowa ulic ... Środa , 24/03/2010
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa ulic: Działkowej, Armii Krajowej, Południowej, St. Żuka, Armii Ludowej z wykonaniem chodników oraz budową zatoki przystankowej i oświetlenia w ul. Stanisława Żuka” w Gowarczowie. Wszystkie informacje znajdują się w pliku w formacie ZIP (około 100 MB). Plik należy pobrać na dysk i rozpakować.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 94595182 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

24 Remont budynków pełniących funkcje świetlic-wybór oferty Wtorek , 09/03/2010
  Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy: "Remont budynków pełniących funkcje świetlic na terenie gminy Gowarczów w miejscowościach: Gowarczów, Kamienna Wola, Komaszyce, Skrzyszów, Bębnów, Ruda Białaczowska, Giełzów, Morzywół, Korytków".
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 705859 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

25 Remont budynków pełniących funkcje świetlic-informacja uzupełniająca Piątek , 12/02/2010
  Opis: Informacja uzupełniajaca do odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie internetowej w dniu 11-02-2010r
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92015 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

26 Remont budynków pełniących funkcje świetlic-odpowiedzi na pytania Czwartek , 11/02/2010
  Opis: Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia: "Remont budynków pełniących funkcje świetlic na terenie gminy Gowarczów w miejscowościach: Gowarczów, Kamienna Wola, Komaszyce, Skrzyszów, Bębnów, Ruda Białaczowska, Giełzów, Morzywół, Korytków" .
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 230048 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

27 Modyfikacja treści SIWZ - remont budynków .... świetlic Czwartek , 04/02/2010
  Opis: Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dotyczy postepowania: Remont budynków pełniących funkcje świetlic na terenie gminy Gowarczów w miejscowościach: Gowarczów, Kamienna Wola, Komaszyce, Skrzyszów, Bębnów, Ruda Białaczowska, Giełzów, Morzywół, Korytków . Nr ogłoszenia 26004-2010 z dn. 28.01.2010 oraz nr 32076-2010 z dnia 04.02.2010r
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81452 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

28 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) - remont ... świetlic Czwartek , 04/02/2010
  Opis: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot.: Remont budynków pełniących funkcje świetlic na terenie gminy Gowarczów w miejscowościach: Gowarczów, Kamienna Wola, Komaszyce, Skrzyszów, Bębnów, Ruda Białaczowska, Giełzów, Morzywół, Korytków .
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 490108 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

29 Ogłoszenie o zamówieniu-remont budynków pełniących funkcję świetlic Czwartek , 28/01/2010
  Opis: Remont budynków pełniących funkcje świetlic na terenie gminy Gowarczów w miejscowościach: Gowarczów, Kamienna Wola, Komaszyce, Skrzyszów, Bębnów, Ruda Białaczowska, Giełzów, Morzywół, Korytków . (Załączony plik z dokumentami jest w formacie *.zip, po pobraniu należy go rozpakować)
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1270408 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

30 Budowa oczyszczalni ścieków-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 20/01/2010
  Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 399750-2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonanie usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska ”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112582 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

31 Ogłoszenie o przetargu w dniu 15 lutego 2010r. Czwartek , 14/01/2010
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w dniu 15 lutego 2010r.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148625 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

32 Budowa oczyszczalni ścieków-odpowiedzi na pytania (7) Piątek , 11/12/2009
  Opis: Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonaniem usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska ”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 268849 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

33 Budowa oczyszczalni ścieków-odpowiedzi na pytania (6) Czwartek , 10/12/2009
  Opis: Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonaniem usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska ”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214010 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

34 Budowa oczyszczalni ścieków-odpowiedzi na pytania (5) Wtorek , 08/12/2009
  Opis: Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonaniem usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska ”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186371 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

35 Budowa oczyszczalni ścieków-odpowiedzi na pytania (4) Wtorek , 08/12/2009
  Opis: Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonaniem usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska ”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189103 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

36 Budowa oczyszczalni ścieków-odpowiedzi na pytania (3) Wtorek , 01/12/2009
  Opis: Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonaniem usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska ”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29508 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

37 Budowa oczyszczalni ścieków-odpowiedzi na pytania (2) Poniedziałek, 30/11/2009
  Opis: Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonaniem usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska ”
  Autor: Gmina Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100418 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

38 Budowa oczyszczalni ścieków-odpowiedź na zapytanie Wtorek , 24/11/2009
  Opis: Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonaniem usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska ”
  Autor: Gmina Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47814 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

39 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oczyszczalni ścieków .. Czwartek , 19/11/2009
  Opis: Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacją sanitarną oraz wykonaniem usługi odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) do odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska”. Wszystkie informacje znajdują się w pliku ZIP. Plik należy pobrać na dysk i rozpakować.
  Autor: Gmina Gowarczów
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 247875044 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

40 Remont budynku S. P. w Gowarczowie-II etap: rozstrzygnięcie przetargu Czwartek , 12/11/2009
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont budynku S. P. w Gowarczowie-II etap - rozstrzygnięcie przetargu.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73336 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

41 Remont budynku S. P. w Gowarczowie-II etap: odpowiedź na pytanie Czwartek , 29/10/2009
  Opis: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie - II etap. Odpowiedź na pytanie wykonawcy wraz z modyfikacją treści załącznika do SIWZ.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178508 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

42 Remont budynku S. P. w Gowarczowie-II etap: rozstrzygnięcie protestu Czwartek , 22/10/2009
  Opis: Rozstrzygnięcie protestu wniesionego w dniu 15-10-2009r. na czynności Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie - II etap.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65035 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

43 Remont budynku S. P. w Gowarczowie-II etap: informacja o proteście. Piątek , 16/10/2009
  Opis: Informacja z dnia 16.09.2009r o proteście dotyczącym SIWZ zamówienia: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie - II etap.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74779 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

44 Ogłoszenie o zamówieniu-Remont budynku S. P. w Gowarczowie - II etap Wtorek , 13/10/2009
  Opis: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie - II etap. Szczegóły w pliku (w formacie pdf) dołączonym do ogłoszenia. Darmowy program do przeglądania plików w formacie pdf (Acrobat Reader) można pobrać ze strony Adobe: http://www.adobe.pl
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 700549 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

45 Wynik rozstrzygnięcia przetargu - "Dowóz i odwóz uczniów ..." Piątek , 21/08/2009
  Opis: Informacja o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych w Gowarczowie i Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie”
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49226 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

46 Odpowiedzi na pytania dot. zamówienia publicznego Czwartek , 13/08/2009
  Opis: Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 27445 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

47 Rozstrzygnięcie przetargu-"Remont w budynku SP w Gowarczowie" Środa , 05/08/2009
  Opis: Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45081 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

48 Ogłoszenie o zamówieniu-dowóz i odwóz uczniów Poniedziałek, 03/08/2009
  Opis: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych w Gowarczowie i Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie w okresie roku szkolnego 2009/2010.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 355904 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

49 Modyfikacja treści SIWZ - "Remont w budynku SP w Gowarczowie" Środa , 22/07/2009
  Opis: Modyfikacja treści SIWZ. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie"
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 44369 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Remont w budynku ...." Środa , 22/07/2009
  Opis: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie". (szczegóły w pliku PDF)
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 45300 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

51 Odpowiedź na pytanie dot. zamówienia publicznego Poniedziałek, 20/07/2009
  Opis: Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 27025 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

52 Modyfikacja-Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie. Czwartek , 16/07/2009
  Opis: MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -„Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie”

  Autor: Wójt Gminy
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 36478 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

53 Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Wtorek , 07/07/2009
  Opis: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie.
Szczegóły w pliku (w formacie pdf) dołączonym do ogłoszenia.
Darmowy program do przeglądania plików w formacie pdf
(Acrobat Reader) można pobrać ze strony Adobe: http://www.adobe.pl
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 979232 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

54 Ogłoszenie o przetargu w dniu 2009.06.08 Środa , 06/05/2009
  Opis: Wójt Gminy Gowarczów ogłasza publiczny II przetarg ustny (licytację) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 czerwca 2009 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Gowarczowie.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59746 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

55 Ogłoszenie o przetargu w dniu 2009.06.08 Środa , 06/05/2009
  Opis: Wójt Gminy Gowarczów ogłasza II publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 czerwca 2009 roku o godzinie 11-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Gowarczowie.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59295 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

56 Rozstrzygnięcie przetargu Poniedziałek, 04/05/2009
  Opis: Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej-ul. Szkolna nr ewid. 902 w miejscowości Gowarczów na odcinku około 180 m.”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48897 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

57 Ogłoszenie o przetargu w dniu 2009.04.17 Piątek , 13/03/2009
  Opis: Wójt Gminy Gowarczów ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy.
Termin przetargu:17.04.2009 r. godz.10:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48690 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

58 Ogłoszenie o przetargu w dniu 2009.04.16 Piątek , 13/03/2009
  Opis: Wójt Gminy Gowarczów ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy.
Termin przetargu:16.04.2009 r. godz.10:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48788 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

59 Ogłoszenie o przetargu w dniu 2009.04.15 Piątek , 13/03/2009
  Opis: Wójt Gminy Gowarczów ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy.
Termin przetargu:15.04.2009 r. godz.10:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48383 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

60 Ogłoszenie o przetargu Piątek , 13/03/2009
  Opis: Wójt Gminy Gowarczów ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy.
Termin przetargu:15.04.2009 r. godz.11:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48155 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

61 Ogloszenie o zamówieniu w tryie przetargu nieograniczonego Wtorek , 03/03/2009
  Opis: Remont drogi gminnej - ul. Szkolna, nr ewid. 902 w miejscowości Gowarczów na odcinku około 180 m.
Uwaga!!! Plik z dokumentacją należy zapisać na dysku pod nazwą dokumenty.zip a następnie rozpakować.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 5724346 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

62 Wynik przetargu Wtorek , 19/08/2008
  Opis: Informacje o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kamiennej Woli”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

63 Modyfikacja treści SIWZ - Kamienna Wola Poniedziałek, 28/07/2008
  Opis: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kamiennej Woli” nr ogłoszenia 165838-2008 z dn. 21.07.2008r.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24085 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

64 Ogłoszenie o przetargu Poniedziałek, 21/07/2008
  Opis: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych w Gowarczowie i Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie w okresie roku szkolnego 2008/2009.
  Autor: Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187434 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

65 Ogłoszenie o przetargu Poniedziałek, 21/07/2008
  Opis: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kamiennej Woli.
Szczegóły ogłoszenia w załączonym pliku.

  Autor: Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 969897 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

66 Ogłoszenie o przetargu Środa , 21/05/2008
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy. Termin: 26.06.2008r. godz. 11:00. Lokalizacja: Skrzyszów
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52378 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

67 Ogłoszenie o przetargu Czwartek , 13/03/2008
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy. Termin: 23.04.2008r. godz. 10:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51859 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

68 Ogłoszenie o przetargu Czwartek , 13/03/2008
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy. Termin: 22.04.2008r. godz. 10:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45944 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

69 Odwołanie dwóch przetargów. Piątek , 07/03/2008
  Opis: Odwołanie przetargów wyznaczonych na dzień:
- 12 marca 2008r., godz. 10:00 (Zarządzenie Nr 5/2008)
- 10 marca 2008r., godz. 10:00 (Zarządzenie Nr 6/2008)
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: text/html
  Rozmiar: 1219 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

70 Ogłoszenie o przetargu Czwartek , 31/01/2008
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy. Termin: 12.03.2008r. godz. 10:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55568 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

71 Ogłoszenie o przetargu Czwartek , 31/01/2008
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy. Termin: 11.03.2008r. godz. 10:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51911 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

72 Ogłoszenie o przetargu Czwartek , 31/01/2008
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy. Termin: 10.03.2008r. godz. 10:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52514 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

73 Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa artykułów spożywczych. Wtorek , 18/12/2007
  Opis: Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa artykułów spożywczych i nabiałowych niezbędnych do realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z terenu Gminy Gowarczów w okresie od 01.01.2008 do końca roku szkolnego 2007/2008
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39230 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

74 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów spożywczych. Poniedziałek, 03/12/2007
  Opis: Dostawa artykułów spożywczych i nabiałowych niezbędnych do realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z terenu Gminy Gowarczów w okresie od 01.01.2008 do końca roku szkolnego 2007/2008
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 201011 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

75 Ogłoszenie o rokowaniach po III przetargu. Wtorek , 23/10/2007
  Opis: Ogłoszenie o rokowaniach po III przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Mienia Gminy. Termin: 27-11-2007r. godz.: 11:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 284967 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

76 Ogłoszenie o przetargu Wtorek , 16/10/2007
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Mienia Gminy. Termin: 20.11.2007r., godz. 11:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50826 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

77 Ogłoszenie o rokowaniach po III przetargu. Piątek , 24/08/2007
  Opis: Ogłoszenie o rokowaniach po III przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Mienia Gminy. Termin: 27-09-2007r. godz.: 11:00
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181573 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

78 Ogłoszenie o przetargu Czwartek , 09/08/2007
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Mienia Gminy.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1054387 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

79 Ogłoszenie o zamówieniu (tryb: przetarg nieograniczony) Czwartek , 02/08/2007
  Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół : Podstawowej w Gowarczowie i Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum w Gowarczowie w okresie roku szkolnego 2007/2008.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214495 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

80 Specyfikacja - dożywianie w 2007 roku Piątek , 08/12/2006
  Opis: Specyfikacja wraz z załącznikami dotycząca przetargu nieograniczonego na dozywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy Gowarczów w 2007 roku. Plik należy zapisać na dysku z rozszerzeniem *.exe.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 134879 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

81 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Czwartek , 07/12/2006
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skłąd Zasobu Mienia Gminy
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3104096 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

82 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Czwartek , 07/12/2006
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Mienia Gminy
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3034052 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

83 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz nieruchomiści Czwartek , 07/12/2006
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skłąd Zasobu Mienia Gminy
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3005622 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

84 Ogloszenie o przetargu Czwartek , 07/12/2006
  Opis: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Mienia Gminy.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3007831 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

85 Ogłoszenie o wyborze oferty Czwartek , 26/10/2006
  Opis: Ogłoszenie dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę polegającą na transporcie kruszywa drogowego frakcji 0-16 mm z kopalni Nordkalk w Miaedziance w ilosci ok. 1800 ton z przeznaczeniem na wyrównanie wskazanych dróg gminnych na terenie gminy Gowarczów na potrzeby Gminy Gowarczow.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1742354 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

86 Specyfikacja Przewóz kruszywa przetarg nieograniczony Wtorek , 17/10/2006
  Opis: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami na przewóz kruszywa na wskazane drogi gminne na terenie gminy Gowarczów
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 143360 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

87 Ogłoszenie o przetargu Wtorek , 17/10/2006
  Opis: Ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na transporcie kruszywa drogowego frakcja 0-16mm z koplni Nordkalk w Miedziance w ilości ok. 1800 ton z przeznaczeniem na wyrównanie wskazanych dróg gminnych na terenie gminy Gowarczów na potrzeby Urzędu Gminy Gowarczów.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3319099 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

88 Ogłoszenie o wyborze oferty Poniedziałek, 09/10/2006
  Opis: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Komaszyce gmina Gowarczów na odcinku od km. 0+000 do km. 0+70,00 według opracowanej dokumentacji technicznej oraz przedmiarów robót na potrzeby Gminy Gowarczów
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 366918 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

89 Ogłoszenie o wyborze oferty Poniedziałek, 09/10/2006
  Opis: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienbia na Przebudowę Drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola od km. 0+000 do km. 0+574,50 według opracowanej dokumentacji technicznej oraz przedmiarów na potrzeby Gminy Gowarczów
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 325878 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

90 Przetarg na budowę drogi w Komaszycach Poniedziałek, 25/09/2006
  Opis: Ogłoszenie dotyczące postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Komaszyce gmina Gowarczów na odcinku od km. 0+000 do km. 0+70,00 według opracowanej dokumentacji technicznej oraz przedmiarów robót na potrzeby Gminy Gowarczów.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2016710 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

91 Przetarg na budowę drogi w Kamiennej Woli Poniedziałek, 25/09/2006
  Opis: Ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę Drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola od km. 0+000 do km. 0+574,50 według opracowanej dokumentacji technicznej oraz przedmiwarów robót na potrzeby Gminy Gowarczów.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1947518 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

92 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę drogi w Kamiennej Woli Poniedziałek, 25/09/2006
  Opis: Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola wraz z niezbędnymi załącznikami . Po ściągnięciu pliku w celu otworzenia należy zmienic rozszerzenie pliku na *.exe
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6273094 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

93 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę drogi gminnej w Komaszycach Poniedziałek, 25/09/2006
  Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudoę drogi gminnej w miejscowości Komaszyce . Po ściągnięciu załączonego pliku w celu otworzenia należy zmienić rozszerzenie pliku na *.exe
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4674325 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

94 Wybór oferty Poniedziałek, 18/09/2006
  Opis: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejeszej oferty dot. dokończenia wykonania robót budowlanych realizowanych dotychczas w ramach własnej inicjatywy społeczności miejscowości Skrzyszów przy budowie domu wiejskiego o charakterze świetlicy wiejskiej według opracowanej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów i przedmiarów robót na potrzeby Gminy Gowarczów.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 306850 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

95 Wyjaśnienie do SIWZ dokończenie budowy domu wiejskiego w miejscowości Skrzyszów Piątek , 15/09/2006
  Opis: Wyjaśnienie do SIWZ wraz z przedmiarami zaktualizowanymi do przetargu nieograniczonego na dokńczenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszów.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1771008 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

96 Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy domu wiejsckiego w miejscowości Skrzyszów Piątek , 08/09/2006
  Opis: Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na dokończenie budowy domu wiejskiego w miejscowości Skrzyszów.
UWAGA: Po pobraniu proszę dodać rozszerzenie pliku *.exe i uruchomić go.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4656176 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

97 Ogłoszenie o przetagu Piątek , 01/09/2006
  Opis: Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie wykonywania robót budowlanych realizowanych dotychczas w ramach własnej inicjatywy społeczności w miejscowości Skrzyszów przy budowie domu wiejkiego o charakterze świetlicy wiejskiej według opracowanej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów i przedmiarów robót na potrzeby Gminy Gowarczów
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66160 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

98 Ogłoszenie o sprzedaży Poniedziałek, 28/08/2006
  Opis: Przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Mienia Gminy.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4680152 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

99 SIWZ przebudowy drogi w kamiennej Woli Piątek , 04/08/2006
  Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola.
Po pobraniu proszę dodać rozszerzenie pliku *.exe
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6470588 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

100 Zamówienie o przebudowei drogi w Komaszycach Czwartek , 03/08/2006
  Opis: Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Komaszyce gm. Gowarczów na odcinku od km. 0+000 do 0+133,10 według opracowanej dokumentacji technicznej oraz przedmiarów na potrzeby Gminy Gowarczów
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12332484 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

101 Zamówienie na przebudowę drogi w Kamiennej Woli Czwartek , 03/08/2006
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu dotyczace postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola gm. Gowarczów na odcinku od km. 0+000 do +574,05 według opracowanej dokumentacji technicznej oraz przedmiarów robót na potrzeby Gminy Gowraczów
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12200925 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

102 SIWZ na przebudowę drogi w Komaszycach Czwartek , 03/08/2006
  Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Komaszycach.
Po pobraniu proszę dodać rozszerzenie pliku *.exe
i uruchomić go.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1231335 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

103 Ogłoszenie o zamówieniu - usługa Środa , 19/07/2006
  Opis: Ogłoszenie o zamówieniu usługi na dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Gwoarczów.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9929791 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

104 Wyjaśnienia dot. specyfikacji Wtorek , 18/07/2006
  Opis: Wyjaśnienia związane z treścią specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia"Modernizacja oraz dobudowa oświetlenia drogowego na terenie wszystkich miejscowości w Gminie Gowarczów".
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4535961 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

105 Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola gm . Gowarczów Piątek , 14/07/2006
  Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudoę drogi gninnej w miejscowości Kamienna Wola gm. gowarczów . Plik zawiera rozszerzenie . exe
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6067829 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

106 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiuenia na przebudowe drogi gminnej w miejscowości Komaszyce Piątek , 14/07/2006
  Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowe drogi gminnej w Komaszycach gm.Gowarczów. Plik posiada rozszerzenie . exe
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1238479 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

107 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola Czwartek , 13/07/2006
  Opis: Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości kamienna Wola
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

108 Ogłoszenie o przetagu na przebudowę drogi Gminnej w miejscowosci Komaszyce Czwartek , 13/07/2006
  Opis: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Komaszyce
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

109 Fotografia - Giełzów Poniedziałek, 03/07/2006
  Opis: Fotografia szkoły w Giełzowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228895 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

110 Fotografie do rokowań - Korytków Poniedziałek, 03/07/2006
  Opis: Fotografia budynku szkoły w Korytkowie przeznaczona
do sprzedaży w drodze rokowań.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 225414 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

111 Ogłoszenie Czwartek , 29/06/2006
  Opis: Ogłoszenie o sprzedaży działek w Gminie Gowarczów z dnia 28 czerwca 2006r.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2577421 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

112 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie modernizacji i dobudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Gowarczów Czwartek , 29/06/2006
  Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dotycząca przetargu na wykonanie modernizacji i dobudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Gowarczów
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 56083828 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

113 Ogłoszenie o rozstrzygnietym przetargu Środa , 08/03/2006
  Opis: Ogłoszeni Wójta Gminy Gowwarczów o rozstrzygnietym przetargu w dniu 17 lutego 2006 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

114 Ogłoszenie o przetargu na dostarczanie gazu propan butan Środa , 22/02/2006
  Opis: Ogłoszenie o przetagu na dostrczanie gazu propan butan do szkoły podstawowej w Kamiennej Woli
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 549813 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

115 Ogłoszenie o przetargu Poniedziałek, 16/01/2006
  Opis: Ogłoszenie o pzretargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Giełzów i Korytków, który odbędzie się 23.02.2006 roku.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 818480 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

116 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na transport kruszywa Wtorek , 02/08/2005
  Opis: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na transport kruszywa
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

117 Ogłoszenie o przetargu na Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Gowarczowie etap II Piątek , 29/07/2005
  Opis: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60.000 Euro na remont i przebudowę budynku Domu Kultury w Gowarczowie etap II według posiadanej dokumentacji technicznej do wglądu w siedzibie Zamawiającego i przedmiarów do SIWZ
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

118 ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci do szkół Gminy Gowarczów na rok 2005/2006 Poniedziałek, 11/07/2005
  Opis: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz dzieci do Szkół na terenie gminy Gowarczów
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

119 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi w miejscowości Giełzów gm.Gowarczów Piątek , 06/05/2005
  Opis: Ogłoszenie o planowanym przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowosci Giełzów gm.Gowarczów
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

120 ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2005 Poniedziałek, 24/01/2005
  Opis: konkurs ofert
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

121 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie dzieci w 2005 roku Środa , 05/01/2005
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu na dożywianie dzieci w 2005 roku
  Autor: Obsługa Ekonomiczno Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

122 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę lamp Piątek , 08/10/2004
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu na dobudowę lamp oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Gowarczów
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

123 Ogloie o przetargu na Remont i rzebudowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gowarczowie Środa , 22/09/2004
  Opis: Ogłoszenie o planowanym przetargu na przebudowę i remont GOK w Gowarczowie
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

124 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi ul.M.Reja w Gowarczowie Poniedziałek, 13/09/2004
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu na budowę drogi ul.M.Reja w Gowarczowie
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33280 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

125 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na transport kruszywa Poniedziałek, 30/08/2004
  Opis: Ogłoszenie o przetaru na transport kuszywa
  Autor: Gmina Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

126 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę przyłącz wodociągowych w miejscowościach Gowarczów, Rogówek , Brzeźnica i Komaszyce, Morzywól Piątek , 16/07/2004
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

127 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę przyłącz wodociągowych w miejscowościach Gowarczów, Rogówek , Brzeźnica i Komaszyce, Morzywól Piątek , 16/07/2004
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

128 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ndobudowę wodociągu publicznego ul.Reja w Gowarczowie Piątek , 16/07/2004
  Opis: ogloszenie o planowanym przetargu
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

129 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ndobudowę wodociągu publicznego ul.Reja w Gowarczowie Piątek , 16/07/2004
  Opis: ogloszenie o planowanym przetargu
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

130 ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci do szkół Gminy Gowarczów na rok 2004/2005 Wtorek , 06/07/2004
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Gowarczów na rok 2004/2005
  Autor: Wójt Gminy Gowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

131 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi w Komaszycach Czwartek , 01/07/2004
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu w zakresie dróg
  Autor: Wójt GminyGowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

132 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi w Brzeźnicy Czwartek , 01/07/2004
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu w zakresie dróg
  Autor: Wójt GminyGowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32256 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

133 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi do Kupimierza Czwartek , 01/07/2004
  Opis: ogłoszenie o planowanym przetargu nieograniczonym w zakresie dróg
  Autor: Wójt GminyGowarczów
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Artur Kołodziejczyk

  ostatnia modyfikacja: 31 Styczeń 2016 - 15:50
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna